Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ποιος είναι ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Ο Νόμος 1566/30-9-1985 που αναφέρεται στη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει ότι: «οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν» (άρθρο 53, παρ. 2). Όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν παιδιά στο σχολείο αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία εκλέγει κάθε δύο χρόνια το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του. Το Δ.Σ. υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκπροσωπεί τους γονείς και φροντίζει για τη δραστηριοποίηση τους και την ενημέρωση τους. Προσπαθεί να δημιουργεί συνθήκες συμμετοχής και έκφρασης όλων των γονέων. Η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση του κάθε γονέα, αφού οι συνθήκες υπάρχουν, είναι πλέον ατομική του ευθύνη. Παράλληλα το Δ.Σ. πρέπει να δίνει την ευκαιρία, με συγκεκριμένους και αντίστοιχους με τη ηλικία των μαθητών τρόπους, να εκφράζονται και vα συμμετέχουν σε δραστηριότητες πέραν του στενού σχολικού προγράμματος.
Ο ίδιος νόμος επίσης, προβλέπει τα θεσμικά όργανα στα οποία ο Σύλλογος συμμετέχει με εκπροσώπους του. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετέχοντας στα όργανα αυτά έχουν τη δυνατότητα για σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, στην ασφάλεια και στην υγιεινή των χώρων του σχολείου αλλά και σε ζητήματα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και γενικότερων δραστηριοτήτων. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Σύλλογος των γονέων και κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας, μαζί με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, το/τη Διευθυντή/τρια και το Σύλλογο των Διδασκόντων του σχολείου, που έχουν και την ευθύνη διοίκησης του σχολείου και τέλος τον/την Εκπρόσωπο του Δήμου.
Γι αυτό καλούμε  όλους τους γονείς να βρίσκονται κοντά στο σύλλογο και να αναλάβουν και οι ίδιοι ενεργό ρόλο, με σύνθημα: "Αντί να αναρωτιέσαι τι μπορεί να κάνει ο σύλλογος για σένα, καλύτερα να αναρωτηθείς πρώτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για το σύλλογο".

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα είναι δυνατή η αμφίπλευρη επικοινωνία και ενημέρωση όλων μας. Παράλληλα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sygo3lyki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου